Marktcijfers

Bekijk hier de uitgebreide informatie over de vele digitale sector, wereldwijde trends en rapporten vanuit diverse bronnen over de digitale economie.

Toegevoegde werkgelegenheid

Digitalisering zorgt in elke sector voor toegevoegde werkgelegenheid. De impact van digitalisering op de werkgelegenheid is positief en enorm.

Een florerende digitale economie

Glasvezelverbindingen zijn niet direct zichtbaar, maar zorgen er wel voor dat we gebruik kunnen maken van digitale technologie zoals we gewend zijn, of aan gewend zullen raken in de toekomst. Want (voldoende beschikbare) glasvezelnetwerken zijn een randvoorwaarde voor een florerende Nederlandse digitale economie.

Datacenters cruciaal tijdens lockdown

Ondanks de enorme ontwrichting die Covid-19 heeft veroorzaakt, is de snelle overgang naar thuiswerken in Nederland heel soepel verlopen. Veel datacenters hadden klanten die plotseling een verdubbeling van hun bandbreedte kregen en het internetverkeer nam in totaal met 20% toe. Het toont het belang aan van een robuuste digitale infrastructuur voor onze economie en ons dagelijks leven. Alle digitale diensten die bedrijven tijdens Covid-19 voor hun dagelijkse werking gebruiken, worden mogelijk gemaakt door datacenters.

Digitale transformatie heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie en samenleving

Net als bij eerdere ingrijpende economische en maatschappelijke transities, speelt technologie een sleutelrol. De digitale infrastructuur vormt het fundament voor de digitale economie. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende sectoren, waaronder hosting- en cloudproviders, datacenters, internetknooppunten en partijen die in connectiviteit voorzien. In elke schakel in de keten van digitale infrastructuur, speelt connectiviteit een randvoorwaardelijke rol voor digitale transformatie. Connectiviteit vormt de onderlaag voor de rest van de digitale infrastructuur.

Waar staat de digitale overheid?

De digitale overheid staat op online servers in datacenters aan de digitale snelweg. Deze worden als dienst geleverd door cloud- en hosting, datacenter en netwerkproviders. Samen vormen ze de digitale infrastructuur sector. In 2017 waren er 13,5 miljoen actieve DigiD’s die gezamenlijk 280,2 miljoen online digitale authenticaties vertegenwoordigen.

Digitale economie model

Het goed functioneren van de supply chain van digitale levering, creatie en consumptie is van vitaal belang voor een soepel draaiende digitale economie en hangt niet alleen af van de sectoren zelf maar ook van omgevingsfactoren als innovatie, onderzoek, scholing, promotie, duurzaamheid, beleid, regulering, vertrouwen, veiligheid, en financiering.

Verandere waardeketens

De traditionele economie is gebaseerd op handelswaar die verkregen worden via landbouw, bosbouw, visserij en delfstoffenwinning. De digitale economie is gebaseerd op data. Voor beide type handelswaar geldt dat ze door een waardeketen van bedrijfssectoren worden opgeslagen, verwerkt en getransporteerd tot eindproducten.

De opslag en overslag, het transport en de verwerking van data wordt gerealiseerd door ICT-infrastructuur zoals netwerken, datacenters, servers en storage. Deze ICT-infrastructuur is vergelijkbaar met de fundamentele fysieke en organisatorische structuren en faciliteiten (bijvoorbeeld land- en waterwegen, lucht- en zeehavens, leidingen voor telefoon, water, gas, elektriciteit en riolering) die nodig zijn voor de werking van de samenleving. Waar deze structuren en faciliteiten het fundament vormen van de traditionele economie, zo vormt de ICT-infrastructuur het fundament van de digitale economie.

Bron: The METISfiles 2020

Directe en indirecte economische effecten

Economische bijdrage van de sector

De totale economische bijdrage van de sector kan gemeten worden door de directe en indirecte economische effecten bij elkaar op te tellen. Gemeten in Euro is de totale economische bijdrage €89 miljard in 2019 en €190 miljard in 2025. Gemeten in arbeidsplaatsen is de economische bijdrage 739,000 werknemers in 2019 en 1,7 miljoen in 2025.

De grootste bijdrage wordt geleverd door het voorwaarts indirect effect. Het voorwaarts indirect effect is de toegevoegde waarde die geleverd wordt door bedrijven die gebruik maken van de digitale infrastructuursector.

Bron: The METISfiles 2020