COVID-19 – Werkveiligthuis

  • Home
  • COVID-19 – Werkveiligthuis

De COVID-19 gaat heeft onze levens omgegooid. Allereerst zijn er de zorgen over onze gezondheid. Maar daarnaast de zorgen over onze economie en maatschappij. Sinds het begin van de crisis heeft digitalisering nog meer een vlucht naar boven genomen. Online applicaties zorgen ervoor dat we dagelijks ons leven aan de gang te houden. We werken, leren en recreëren online thuis met alle uitdagingen daaromheen. Na COVID-19, hopelijk snel, keren we terug naar een andere wereld. Onze wereld is blijvend veranderd.

Onderzoeken impact Covid-19 & digitalisering

Impact COVID-19 op de cybersecurity sector Q3
Cyberveilig Nederland heeft in Q3 een enquête onder haar leden gehouden over de impact van de huidige corona-pandemie op de cybersecurity sector. Uit de enquête is gebleken dat er ten opzichte van Q2 niet heel veel veranderingen zijn. Er zijn een aantal opvallende verschillen ten opzichte van het vorige kwartaal. Zo maakt het gros van de cybersecurity bedrijven geen aanspraak op de corona-maatregelen. Ook is ziekte/uitval van personeel een uitdaging gebleken in het afgelopen kwartaal. Ook is opvallend dat de meeste cybersecurity bedrijven nog steeds op zoek zijn naar personeel.
Online sector blijkt crisisbestendig tijdens coronapandemie
Telecom- en cloudbedrijven doen goede zaken tijdens de coronacrisis als gevolg van massaal thuiswerken. De overheidsmaatregelen rondom de COVID-19-pandemie hebben ook grote gevolgen voor de ICT-sector. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder bedrijven die zich bezighouden met online dienstverlening en automatisering. Brancheorganisaties Cyberveilig Nederland, Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), DHPA Trusted Cloud Experts, ISPConnect, BTG/TGG, Fiber Carrier Association (FCA) en koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) hebben deze enquête de afgelopen maanden onder hun leden uitgezet.
Nederland blijft duurzaam doordraaien dankzij datacenters
Met 55% van de beroepsbevolking thuis aan het werk, leunt Nederland momenteel extra hard op haar digitale fundament. Met daarbij duidelijke duurzaamheidswinst: Nederland verbruikt 10% minder energie en stootte tot nu toe 5 Mton minder CO2 uit terwijl het stroomverbruik van de datacenters zelf met slechts 1-4% steeg. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktrapport, getiteld ‘Go Digital, Act Sustainable’ dat brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) vandaag presenteert tijdens een online kennisevenement.

Werkthuisveilig.nl

Wat organisaties en medewerkers moeten weten en doen om digitaal veilig thuis te werken 

Door het coronavirus is er een flinke toename in het aantal mensen dat thuiswerkt. Om te voorkomen dat cybercriminelen misbruik maken van deze situatie, hebben we als samenwerkende brancheorganisaties het initiatief genomen om hun kennis te delen en aanbevelingen te doen rondom thuiswerken op de website www.werkthuisveilig.nl.